índex - bibliografia

30/5/07

Qui es menja la carn, que rosegui els ossos

Variants i sinònims: Qui es menja la carn, que rosegui els ossos (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Quien lleva las obladas, que taña las campanas [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.