índex - bibliografia

23/5/07

La sorpresa és un avantatge

Variants i sinònims: La sorpresa és un avantatge (BALBASTRE 1977).

Equivalents: El que da primero, da dos veces [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.