índex - bibliografia

29/5/07

Menjar poc i pair bé

Variants i sinònims: Menjar poc i pair bé (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Pollino que me lleve, y no caballo que me arrastre [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.