índex - bibliografia

29/5/07

Moltes gotes fan un ciri

Variants i sinònims:

  • Moltes candeletes fan un ciri (BALBASTRE 1977)
  • Moltes candeles (o candeletes) fan un ciri gros (PONS LLUCH 1993)
  • Moltes gotes fan un ciri
Equivalents:
  • Muchas candelillas hacen un cirio pascual [ES] (BALBASTRE 1977)
  • Muchos cabitos de vela, hacen un cirio pascual [ES] (PONS LLUCH 1993)
  • Muchos pocos hacen un mucho [ES] (BALBASTRE 1977)
  • Poco a poco hila la vieja el copo [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Significa que moltes coses petites arriben a fer-ne una de grossa (PONS LLUCH 1993).

Font
:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».