índex - bibliografia

31/5/07

Qui té roba, aviat és vestit

Variants i sinònims: Qui té roba, aviat és vestit (BALBASTRE 1977).

Equivalents: En casa llena, presto se guisa la cena [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.