índex - bibliografia

29/5/07

Morta la cuca, mort el verí

Variants i sinònims: Morta la cuca, mort el verí (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982).

Equivalents: Muerto el perro se acabó la rabia [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982).

Font:

  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.