índex - bibliografia

23/5/07

Jovent i enteniment, no hi és tot a un temps

Variants i sinònims: Jovent i enteniment, no hi és tot a un temps (BALBASTRE 1977).

Equivalents: tras los años, viene el seso [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.