índex - bibliografia

29/5/07

Massa de negar fa sospitar

Variants i sinònims: Massa de negar fa sospitar (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Quien todo lo niega, todo lo confiesa [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.