índex - bibliografia

30/5/07

Ponen totes, fins la rossa

Variants i sinònims: Ponen totes, fins la rossa (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Todo va viento en popa [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.