índex - bibliografia

30/5/07

Ningú no vol mocar-se amb mitja mànega

Variants i sinònims: Ningú no vol mocar-se amb mitja mànega (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Todos los gatos quieren llevar zapatos [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.