índex - bibliografia

29/5/07

Mai no es va prou previngut

Variants i sinònims: Mai no es va prou previngut (BALBASTRE 1977).

Equivalents
: Toda precaución es poca [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.