índex - bibliografia

30/5/07

Les bones festes comencen per la vigília

Variants i sinònims:

  • Es veu venir d'una hora lluny (Zèfir)
  • Les bones festes comencen per la vigília (Zèfir)
Equivalents:
  • Il buondi si vede dal mattino [IT] (Zèfir)
  • Por la muestra se conoce el paño [ES] (Zèfir)
  • Por las vísperas se conocen los disantos [ES] (Zèfir)
Explicació: "Enseña que el prudente hace juicio de los sucesos por los antecedentes y señales que los preceden" [ES] (DRAE 1914).

Nota: Un disanto es un 'dia festiu en l'Església', que podríem traduir per 'festivitat'.

Font: Zèfir (setembre 2002) - Llista de professionals de la llengua catalana. El refrany català és tret de SAURA 1884.