índex - bibliografia

30/5/07

Quan els uns riuen, els altres ploren

Variants i sinònims:

  • Quan els uns ploren, els altres riuen (SAURA 1884)
  • Quan els uns riuen, els altres ploren (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
  • Así el mundo va andando, unos riendo, otros llorando [ES] (SAURA 1884)
  • La viuda llora, y otros cantan en la boda [ES] (BALBASTRE 1977)
Parèmia segons la font original: Quant los uns ploran, los altres rihuen (SAURA 1884).

Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.