índex - bibliografia

30/5/07

No tot són flors i violes (i romaní)

Variants i sinònims: No tot són flors i violes (i romaní) (BALBASTRE 1977).

Equivalents: No todo el monte es orégano [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.