índex - bibliografia

29/5/07

Més tard o més d'hora, a tothom arriba l'hora

Variants i sinònims: Més tard o més d'hora, a tothom arriba l'hora (BALBASTRE 1977).

Equivalents: A cada puerco le llega su san Martín [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.