índex - bibliografia

23/5/07

L'amor d'una mare és la cosa més gran del món

Variants i sinònims: L'amor d'una mare és la cosa més gran del món (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Madre no hay más que una [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.