índex - bibliografia

31/5/07

Qui primer és al molí, primer mol

Variants i sinònims:

 • Al molí, qui primer hi és, primor mol (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Qui primer és al molí, primer mol (BALBASTRE 1977)
 • Qui primer hi és, primer mol... si es moliner vol (PONS LLUCH 1993)
Equivalents:
 • He that comes first to the hill, may sit where he will (Trad.: El qui arribi primer a la muntanya, seurà on vulgui) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Le premier au moulin, premier égraine (Trad.: El primer al molí, primer a moldre) [FR]
 • Quien primero llega, ese le calza [ES] (BALBASTRE 1977) - (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Quien primero llega, primero enhorna [ES] (PONS LLUCH 1993)
 • The early bird catches the worm (Trad.: L’ocell matiner caça el cuc) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Explicació:
 • Significa que el qui matineja sol tenir molts avantatges damunt els tocatardans (PONS LLUCH 1993).
 • Ressalta l'avantatge d'ésser el més puntual alhora de treballar, ja que això ens serà beneficiós i revertirà en els resultats de la nostra feina (PUJOL I CAMPENY 2008).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».
 • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències