índex - bibliografia

23/5/07

La por guarda la vinya

Variants i sinònims:

  • La por guarda la vinya (BALBASTRE 1977)
  • Sa por guarda sa vinya (PONS LLUCH 1993)
Equivalents:
  • El miedo guarda el viñedo [ES] (PONS LLUCH 1993)
  • Miedo guarda viña, que no viñadero [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Significa que no és de covards, sinó de previsors, mirar com a possibles els perills i procurar de no caure-hi (PONS LLUCH 1993).

Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».