índex - bibliografia

31/5/07

Sempre passa el més inesperat

Variants i sinònims: Sempre passa el més inesperat (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Donde menos se piensa salta la liebre [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.