índex - bibliografia

23/5/07

Les males notícies se saben de seguida

Variants i sinònims: Les males notícies se saben de seguida (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Las malas nuevas son siempre ciertas [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.