índex - bibliografia

31/5/07

Si ets maça, feriràs; si ets enclusa, sofriràs

Variants i sinònims: Si ets maça, feriràs; si ets enclusa, sofriràs (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Cuando yunque, sufre; cuando mazo, tunde [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.