índex - bibliografia

30/5/07

Qui no fa quan pot, no fa quan vol

Variants i sinònims:

 • Ara que en van, és hora d'agafar-ne (SAURA 1884)
 • L'ocasió la pinten calba (SAURA 1884)
 • La Mare de Déu només s'apareix una vegada en la vida (Migjorn)
 • Quan en passen, fan de bon agafar (SAURA 1884)
 • Qui no fa quan pot, no fa quan vol (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
 • Al buen dia, ábrele la puerta [ES] (SAURA 1884)
 • Cuando te dieren el anillo, pon el dedillo [ES] (SAURA 1884)
 • Cuando te dieren el buen dado, échale la mano [ES] (SAURA 1884)
 • Cuando te dieren la vaquilla, acude con la soguilla [ES] (SAURA 1884)
 • La ocasión la pintan calva [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989).
Parèmia segons la font original: Ara que'n van, es hora de agafan, ó quant ne passan, fan de bon agafar / La ocasió la pintan calva (SAURA 1884)

Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 • Migjorn (setembre del 2007): Llista adreçada a professionals (correctors, traductors, dinamitzadors lingüístics, professors en els diferents graus de l'ensenyament, etc.) estudiants i gent preocupada pel català.