índex - bibliografia

30/5/07

No és el mateix parlar que fer

Variants i sinònims: No és el mateix parlar que fer (BALBASTRE 1977).

Equivalents: El movimiento se demuestra andando [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.