índex - bibliografia

30/5/07

Ni rei que el governi, ni papa que l'excomuniqui

Variants i sinònims: Ni rei que el governi, ni papa que l'excomuniqui (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Ni padre, ni madre, ni perrillo que le ladre [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.