índex - bibliografia

23/5/07

La processó va per dins

Variants i sinònims: La processó va per dins (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Tal hora el corazón brama, aunque la lengua calla [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.