índex - bibliografia

31/5/07

Qui no vulgui pols, que no vagi a l'era

Variants i sinònims: Qui no vulgui pols, que no vagi a l'era (BALBASTRE 1977).

Equivalents:

  • Ir por lana y salir trasquilado [ES] (BALBASTRE 1977)
  • Quien no quiere ver lástimas, no vaya a la guerra [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.