índex - bibliografia

30/5/07

Qui es lleva de matí, seu allà on vol

Variants i sinònims:

  • Déu ajuda al diligent (SAURA 1884)
  • Qui es lleva de matí, seu allà on vol (BALBASTRE 1977)
  • Qui es lleva de matí, té temps per a tot (SAURA 1884)
  • Qui no s'espavila no fila (BALBASTRE 1977)
Equivalents: A quien madruga, Dios le ayuda [ES] (SAURA 1884) - (BALBASTRE 1977)

Parèmia segons la font original: Qui's lleva dematí, té temps pera tot / Déu ajuda al diligent (SAURA 1884).

Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.