índex - bibliografia

14/5/07

Bon camí no és marrada

Variants i sinònims:

  • Bon camí no és marrada (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (FARNÉS 1992) - (PUJOL 1999)
  • No deixis sa carretera per sa drecera (PONS LLUCH 1993)
  • No deixis ses carreteres (o carreteres) velles per ses novelles (PONS LLUCH 1993)
  • Per fer drecera no deixis la carretera (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
  • Por ningún tempero dejes el camino real por el sendero [ES] (BALBASTRE 1977)
  • Quien deja el camino viejo por el nuevo, halla el mal que va buscando (PONS LLUCH 1993)
Explicació:
  • No cercar dificultats (PERRAMON 1979)
  • Vol dir que les innovacions poden ser perilloses. S'ha d'anar amb precaució amb tot allò que no s'ha experimentat encara (PONS LLUCH 1993).
Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: