índex - bibliografia

15/5/07

Cada cosa al seu temps

Variants i sinònims:

 • Anem a pams (Zèfir)
 • Cada cosa a son temps, com les figues en l'agost (D. y M. 1854)
 • Cada cosa al seu temps (BALBASTRE 1977) - (GIMENO (1989)
 • Cada cosa en son temps, com les figues a l'agost (SAURA 1884)
 • Comencem pel començament (Zèfir)
 • El primer és el que va davant (Zèfir)
 • Primer és una cosa que altra (Zèfir)
 • V. Primer són les obligacions que les devocions
Equivalents:
 • Cada cosa a su tiempo y los nabos en adviento [ES] (D. y M. 1854)
 • Cada cosa en su tiempo, como los nabos en adviento [ES] (SAURA 1884)
 • Cada cosa en su tiempo y los nabos en Adviento [ES] (BALBASTRE 1977) - (GIMENO 1989)
 • First things first [EN] (Zèfir)
 • Lo primero es lo primero [ES] (Zèfir)
Parèmia segons la font original:
 • Cada cosa à son tèmps, com las figas en agost (D. y M. 1854)
 • Cada cosa en son temps, com las figas en agost (SAURA 1884).
Explicació:
 • Adverteix que les coses s'han de fer amb oportunitat (font original: Adv. que las cosas deuhen fèrse ab oportunitat) (D. y M. 1854).
 • Diu algú aconsellant de no avançar els fets o les accions (GIMENO 1989).
 • Una cosa és més important o més urgent que una altra (Zèfir).

Font:
 • D. y M. (1847): Diccionario catalan-castellano y vice versa, Barcelona, Agencia Médica Catalana / Imprenta de J. Roger, 1847 (2a de 1854). Apéndice: Colección de refranes catalanes con su correspondencia castellana (27 pàg.).
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Isabel Gimeno (1989): El llibre dels refranys catalans. Barcelona: Editorial De Vecchi.
 • Zèfir (febrer 2004) - Llista de professionals de la llengua catalana.

Cap comentari: