índex - bibliografia

15/5/07

Cal fer el cor fort

Variants i sinònims: Cal fer el cor fort (BALBASTRE 1977).

Equivalents
: a mal tiempo buena cara [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

Cap comentari: