índex - bibliografia

19/5/07

El món no va ésser fet tot en un dia

Variants i sinònims: El món no va ésser fet tot en un dia (BALBASTRE 1977).

Equivalents: No se ganó Zamora en una hora [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

Cap comentari: