índex - bibliografia

20/5/07

Els uns hi van i els altres en tornen

Variants i sinònims: Els uns hi van i els altres en tornen (BALBASTRE 1977).

Equivalents
: Unos van y otros vuelven [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

Cap comentari: