índex - bibliografia

8/5/07

L'escriure fa perdre el llegir

Variants i sinònims: L'escriure fa perdre el llegir (ABRIL 1996).

Equivalents:

  • andarse por las ramas [ES] (ABRIL 1996)
  • irse por los cerros de Úbeda [ES] (ABRIL 1996)
Explicació: Es diu a qui descuida l'essencial i es deixa dur de coses secundàries (ABRIL 1996).

Font: Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.