índex - bibliografia

23/5/07

L'infern és empedrat de bones intencions

Variants i sinònims:

  • L'infern és empedrat de bones intencions (BALBASTRE 1977)
  • L'infern està empedrat de bones intencions (PONS LLUCH 1993)
Equivalents:
  • De buenas intenciones está el infierno lleno, y de malas infierno y medio [ES] (PONS LLUCH 1993)
  • El infierno está lleno de buenos propósitos [ES] (BALBASTRE 1977)
  • El infierno está lleno de gente que tenía intención de hacer el bien y no lo ha hecho [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Vol dir que no basta tenir bona voluntat, sinó que cal fer bones obres (PONS LLUCH 1993).

Font
:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

1 comentari:

David Gálvez Casellas ha dit...

La versió anglesa és molt usada: "The road to hell is paved with good intentions" (literalment, la versió que tu proporciones com encapçalament).