índex - bibliografia

29/5/07

Mai no plou a gust de tothom

Variants i sinònims: Mai no plou a gust de tothom (BALBASTRE 1977) - (GIMENO 1989).

Equivalents: Cada uno habla de la feria según le va en ella [ES] (BALBASTRE 1977) - (GIMENO 1989).

Explicació: S'acostuma a aplicar l'expressió per indicar que el profit que cada u treu d'una situació motivarà l'opinió que se'n tingui. Ja que no tothom en pot treure el mateix, tampoc les situacions no seran valorades de la mateixa manera (GIMENO 1989).

Font:

  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Isabel Gimeno (1989): El llibre dels refranys catalans. Barcelona: Editorial De Vecchi.