índex - bibliografia

13/5/07

Mans fredes, cor calent

Variants i sinònims: Mans fredes, cor calent (GARCIA SALINAS 1994).

Equivalents
: Manos frías, corazón caliente [ES].

Comentari: A CONCA 1992 trobem les mans calentes i el cor fred, com a antiparèmia (o com a error de transmissió).

Font: El refrany català és tret de Garcia Salinas (1994).

Cap comentari: