índex - bibliografia

14/5/07

A pagès endarrerit, cap anyada no li és bona

Variants i sinònims: A pagès endarrerit, cap anyada no li és bona (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Hombre adeudado, cada año aperreado [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

Cap comentari: