índex - bibliografia

17/5/07

Qui pica primer, pica dos cops

Variants i sinònims:

  • Qui pega primer, pega dues vegades (CONCA 1992)
  • Qui pica primer, pica dos cops (Zèfir)
  • Qui primer pega, pega dos cops (MILLÀ 1965)
Equivalents:
  • Quien da primero, da dos veces [ES] (Zèfir)
  • Quien pega primero, pega dos veces [ES] (Zèfir)
Font: Zèfir (agost 2004) - Llista de professionals de la llengua catalana.

Cap comentari: