índex - bibliografia

8/5/07

A sants i a minyons no prometis que no dons

Variants i sinònims:

 • A sants i a minyons no els prometis que no els dons (ESPUNYES 2007)
 • A sants i a minyons, no els promets que no els dons (BALBASTRE 1977)
 • A sants i a minyons no prometis que no dons (ABRIL 1996)
 • V. El que és promès sigui atès
 • Tractes són tractes (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • Lo prometido es deuda [ES] (ESPUNYES 2007)
 • Ni al niño el bollo, ni al santo el voto [ES] (BALBASTRE 1977) (ABRIL 1996).
Explicació:
 • Expressió per indicar que les promeses no han de deixar-se incompletes (ABRIL 1996).
 • No els prometis res que no puguis donar-los (BALBASTRE 1977).
Fonts:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

Cap comentari: