índex - bibliografia

18/5/07

De Joseps, Joans i ases, n'hi ha per totes les cases

Variants i sinònims:
V. A tot arreu se'n fan, de bolets, quan plou

De Joseps, Joans i ases, n'hi ha per totes les cases (BALBASTRE 1977)

Equivalents
: En todas partes cuecen habas [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

Cap comentari: