índex - bibliografia

9/5/07

Del gos flac no s'apeguen més que puces

Sinònims i variants:

 • A ca magre, tot són puces (Mallorca) (DCVB)
 • A gos flac, tot són puces (Elx) (MIGJORN)
 • A un banyat, da-li aigua (Mallorca) (MIGJORN)
 • Al llop magre tots els gossos li borden (ZÈFIR)
 • Ase magre, carregat de mosques (ZÈFIR)
 • Caldera vella, bony o forat, o tot plegat (ZÈFIR)
 • Caldera vella o terrat, sempre té bony o forat  (ESTEVE-BELVITGES-JUGLÁ 1803)
 • Damunt del bony un torondo (Elx) (MIGJORN)
 • Del gos flac no s'apeguen més que puces
 • Gos magre, tot són puces (FARNÉS 1992)
 • Gos pelut, tot són puces (FARNÉS 1992)
 • V. Gos pobre, ple de ronya
 • Qui és desgraciat, amb els collons entropessa (ZÈFIR)
 • Sempre plou sobre banyat (Elx) (MIGJORN)
 • Sempre plou sobre mullat (ZÈFIR) (MIGJORN)
 • V. Si no vols caldo, dues tasses
Equivalents:
 • A perro flaco, todo son pulgas [ES]
 • Hombre viejo saco de azares [ES] (ESTEVE-BELVITGES-JUGLÁ 1803)
Parèmia segons la font original: Caldera vella o terrat, sempre té bony o forat  (ESTEVE-BELVITGES-JUGLÁ 1803)


Nota: Bony i torondo són paraules sinònimes a Elx (MIGJORN).

Explicació: El sentit és "no hi havia prou amb el que passava que damunt ens passa encara més" (MIGJORN).

Font:
 • Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I. Barcelona, 1803. 
 • Zèfir (gener 2007) - Llista de professionals de la llengua catalana.

Cap comentari: