índex - bibliografia

9/5/07

Fonts i bibliografia utilitzada

Llistat de les diferents fonts bibliogràfiques o en línia referenciades en aquesta obra.

 1. ABRIL (1996) - Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.
 2. ALADERN (1904) - Josep Aladern (1904): Diccionari Popular de la Llengua Catalana.
 3. ALSIUS (1998) - Salvador Alsius (1998): Hem perdut l'Oremus. Barcelona: Edicions La Campana.
 4. ALZAMORA (2008) - Jaume Alzamora Bisbal (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra. Palma de Mallorca: Ed. Moll. Col·lecció «Els treballs i els dies, núm. 53». Ressenya.
 5. AMADES (1930) - Joan Amades i Gelats (1930): Números meravellosos. Barcelona: Ed. Selecta.
 6. AMADES (1933) - Joan Amades i Gelats (1933): Calendari de refranys. Barcelona: Oficina de la Neotípia. «Biblioteca de Tradicions Populars, núm. 10» | Reeditat en edició facsímil a Tarragona: Edicions El Mèdol (2002), a la col·lecció «Biblioteca de Tradicions Populars, núm. 13».
 7. AMADES (1935) - Joan Amades i Gelats (1935): Refranys personals. Barcelona: Ed. Selecta.
 8. AMADES (1938) - Joan Amades i Gelats (1938): El llibre segons el poble. Barcelona: Oficina de la Neotípia | 2a. edició facsímil. Barcelona: Diàfora (1981).
 9. AMADES (1950) - Joan Amades i Gelats (1950): Costumari català. El curs de l'any. Barcelona: Ed. Salvat. En 5 volums.
 10. AMADES (1951) - Joan Amades i Gelats (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner. Barcelona: Ed. Selecta. Ressenya.
 11. AMADES (1951a) - Joan Amades i Gelats (1951a): Refranyer català comentat. Barcelona: Ed. Selecta. || Ed. Selecta - Catalònia, 1990: segona edició dins la col·lecció «Club de Butxaca», núm. 20. Ressenya.
 12. AMAT (1636) - Joan Carles Amat (1636): Quatre-cents aforismes catalans. Barcelona: Casa Gabriel Nogués. [Reproducció digital de l'edició de Cervera, Imp. de la Pontificia, y Real Universitat, 1796]. Ressenya.
 13. BALBASTRE (1977) - Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic. Ressenya.
 14. BELLMUNT I FIGUERAS (1992) - Joan Bellmunt i Figueras (1992): Fets, costums i llegendes. Vall d'Aran. Refranys. Lleida: Ed. Virgili i Pàges. Ressenya.
 15. BIOSCA (2003) - Mercè Biosca (2003): El refranyer de Joan Viladot. Lleida: Pagès Editors.
 16. BUITRAGO (1995) - Buitrago Jiménez, Alberto (1995): Diccionario de dichos y frases hechas. Ed. Espasa Calpe. [ES]
 17. BUSQUETS (1987) - Esteve Busquets i Molas (1987): Els animals segons el poble. Barcelona: Ed. Millà. Col·lecció «Biblioteca Popular Catalana. Vell i nou», núm. 28. Ressenya.
 18. CARBÓ (1995) - Joaquim Carbó (1995): L'home dels nassos. El curs de l'any a través de dites, poemes i cançons. Ed. Barcelona: La Galera. Col·lecció «El Bagul, núm. 1». Ressenya.
 19. CONCA (1987) - Maria Conca (1987): Paremiologia. València: Universitat de València.
 20. CONCA (1988) - Maria Conca (1988): Els refranys catalans. València: Ed. 3 i 4. Ressenya.
 21. CDLPV - Coordinadora de Dinamització Lingüística del País Valencià (CDLPV): Fitxes (en línia).
 22. CORREAS (1992) - Gonzalo Correas (1992): Vocabulario de refranes y frases proverbiales. Madrid: Visor Libros. [ES]
 23. COT-FOLIA-ESPINOSA (1998) - Cot, D; Folia, M; Espinosa, P (1998): Cop d'ull (mira com es diu en castellà). Barcelona: Edicions La Galera. Col·lecció «El Bagul», núm. 5.
 24. D. J. A. X. y F. (1831) - D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos / recopilados y publicados por D. J. A. X. y F. Barcelona. Impr. de Saurí.
 25. D. y M. (1854) - D. y M. (1847): Diccionario catalan-castellano y vice versa, Barcelona, Agencia Médica Catalana / Imprenta de J. Roger, 1847 (2a de 1854). Apéndice: Colección de refranes catalanes con su correspondencia castellana (27 pàg.). [ES]. Ressenya.
 26. DABAN (2006) - Àngel Daban (2006): Dites i refranys (en línia).
 27. DCVB (1926-62) - Alcover-Moll (1926-62): Diccionari català-valencià-balear (en línia) (DCVB). Palma: Ed. Moll.
 28. DIÀFORA (1982) - Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora (1982). Barcelona: Ed. Diàfora. Ressenya.
 29. ENC (1994) - Diccionari català-castellà (1994), d'Enciclopèdia Catalana (4a edició).
 30. ESPINAL (2004) - M. Teresa Espinal (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes. Barcelona-València: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions - Publicacions de la Universitat de València - Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Conté CD-ROM.
 31. ESPUNYES (1996) - Josep Espunyes i Esteve (1996): Dites, locucions i frases fetes de Tresponts Avall. Tremp: Garsineu Editors.
 32. ESPUNYES (2007) - Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49». Ressenya.
 33. ESTEVE-BELVITGES-JUTGLÁ (1803) - Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I. Barcelona, 1803. 
 34. FAGES DE ROMÀ (1853) - Narcís Fages de Romà (1853): El amic dels llauradors o aforismes rurals. València: Impremta Joseph Rius. Edició facsímil de Librerías París-Valencia, de 19801. Ressenya.
 35. FARELL I DOMINGO (1989) - Joan Farell i Domingo (1989): Refranyer tèxtil català. Sabadell: Ed. Ausa.
 36. FARNÉS (1992-99) - Sebastià Farnés (1992-99): Paremiologia catalana comparada. Barcelona: Ed. Columna. 8 volums. Ressenya.
 37. FARRÀS (1998) - Elvira Farràs i Muntó (1998): Ribera amunt són les boniques. Tremp: Garsineu Edicions. Ressenya.
 38. FERRER (1839) - Fra Magí Ferrer (1839): Diccionario catalán-castellano. Barcelona: Imprenta y Librería de Pablo Riera. 
 39. FERRET (1968) - Antoni Ferret (1968): Parleu més bé el català. Barcelona: Editorial Claret. Col. «Pompeu Fabra, 4».
 40. FITTER (1912) - Joseph Fitter (1912): Enciclopèdia Moderna Catalana.
 41. FONT (1900) - Ramon Font (1900): Refráns de la llengua catalana. Sant Cugat del Vallès: Editorial Rourich fa una edició facsímil, el 1984, potser. Jo tinc la tercera edició, de 1988.
 42. FORGAS (1992) - Esther Forgas i Berdet (1992): El blat i el pa a les dites catalanes. Tarragona: Edicions de l'Ateneu de Tarragona. Col·lecció «Lletres».
 43. GARCÍA SALINAS (1994) - Jordi García Salinas (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes. Barcelona: Avui.
 44. GARGALLO (2002) - José Enrique Gargallo Gil (2002): Per Santa Llúcia, un pas de puça. Crecer y decrecer de los días, refranes del calendario, Romania continua. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Revista «Estudis Romànics, XXIV». [ES]
 45. GIMENO (1989) - Isabel Gimeno (1989): El llibre dels refranys catalans. Barcelona: Editorial De Vecchi.
 46. GIMENO-ROURA (1985) - Antoni Gimeno; Amadeu Roura (1986): Anys i panys. Refranys i tradicions del curs de l'any. Barcelona: Graó Editorial. Col·lecció «Guix», núm. 5.
 47. GISBERT (2011) - Adolf Gisbert (2011): Refranyer temàtic amb breu explicació de significat i lèxic, referència a equivalents, similars i contraris, i corresponents i similars en castellà. Oficina Municipal d’Ús i Promoció del Valencià. Ajuntament de Godella.
 48. GOMIS (1983) - Cels Gomis i Mestre (1983): Dites i tradicions populars referents a les plantes. Barcelona: Editorial Montblanc-Martín / Centre Excursionista de Catalunya (CEC). Segona edició ampliada i modificada de la Botànica popular de l'any 1891. Ressenya.
 49. GONZÁLEZ (1998) - José Luis González Díaz (1998): Dichos y proverbios populares. Madrid: Edimat Libros. [ES]
 50. GRIERA (1935) - Antoni Griera Gaja (1935-47): Tresor de la llengua, de les tradicions i de la cultura popular de Catalunya. Barcelona. Ed. Catalunya. 14 vol. Ressenya.
 51. GRIÑÓ (1981) - David Griñó i Garriga (1981): Oficis que es perden. Barcelona: Ed. Millà. Col·lecció «Biblioteca Popular Catalana: Vell i nou», núm. 24. Ressenya.
 52. LABÈRNIA (1840) - Pere Labèrnia i Esteller (1840): Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana y llatina. Barcelona: Estampa dels Hereus de la V. Pla
 53. LÓPEZ - Mònica López. Secció setmanal «Refranys de la setmana» a El Periódico dels diumenges. Ressenya.
 54. LUJÁN (1992) - Nèstor Luján (1992): Cuento de cuentos. Barcelona: Ediciones Folio. 5a. edició: juny 1994. 2 vol. [ES]
 55. MANENT-CERVERA (2006) - Albert Manent i Segimon; Joan Cervera i Batariu (2006): Els noms populars de núvols, boires i vents a l'Urgell. Lleida: Pagès Editors. Ressenya.
 56. MARTÍ I ADELL (1987) - Cristòfor Martí i Adell (1987): El nostre refranyer. Tavernes Blanques (Horta Nord de València): Editorial L'Esquer.
 57. MARTÍ GADEA (1908) - Joaquim Martí Gadea (1908): Tipos, Modismes y Coses Rares y Curioses de la tèrra del Gè. València: Imp. de Antonio López y Compª. 3 vol.
 58. MARTÍNEZ KLEISER (1953) - Luis Martínez Kleiser (1953): Refranero general ideológico español. Madrid: Librería y Casa Editorial Hernando, SA. Tinc una edició facsímil, de 1993. [ES]
 59. MILLÀ (1965) - Lluís Millà i Reig (1965): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars. Barcelona: Editorial Millà. Col·lecció «Vell i nou», núm. 3.
 60. MIRAVITLLES (1989) - Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.
 61. MIRÓ (1900) - Oleguer Miró i Borràs (1900): Aforística Médica Popular Catalana (confrontada ab la de altres llengües). Manresa: Centre Excursionista de Catalunya. Col·lecció: «"Biblioteca Popular del Centre Excursionista de Catalunya».
 62. MONJO (1994) - Eugeni-Adolf Monjo i Pasqual (1994): Saba vella. Pedreguer: Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta (IECMA). Ressenya.
 63. MORET (1995) - Hèctor Moret Cosso (1995): Lo molinar: Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa. 3. Gèneres menors de la literatura popular. Calaceit (Terol): Instituto de Estudios Turolenses. Col·lecció «Lo Trill, 3».
 64. PÀMIES (1997) - Víctor Pàmies i Riudor (1997). Amb cara i ulls. Dites i refranys sobre l'ull (manuscrit). [En línia Amb cara i ulls. Dites i refranys sobre l'ull (pròleg i 50 primeres entrades)].
 65. PÀMIES (1997a) - Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].
 66. PÀMIES (2007) - Víctor Pàmies i Riudor (2007): Refranyer català-castellà (blog en línia).
 67. PÀMIES (2011) - Víctor Pàmies i Riudor (2011): Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull. (Vallromanes: autopublicació). Col. «Enciclopèdia paremiològica del cos humà», 1.  
 68. PÀMIES (2012a) - Víctor Pàmies i Riudor (2012): Dites.cat  Locucions, frases fetes i refranys del català. Barcelona: Ed. Barcanova. Col. «El català portàtil».
 69. PÀMIES (2012b) - Víctor Pàmies i Riudor (2011): En cap cap cap. Diccionari de dites i refranys sobre el cap. (Vallromanes: autopublicació). Col. «Enciclopèdia paremiològica del cos humà», 2. 
 70. PARÉS (1997) - Anna Parés i Puntas (1997): Diccionari de refranys: català-castellà, castellà-català. Barcelona: Edicions 62.
 71. PARÉS (1999) - Anna Parés i Puntas (1999): Tots els refranys catalans. Barcelona: Edicions 62.
 72. PASTOR (1908) - Federico Pastor i Lluís (1908): Refrans i modismes tortosins. Edició en línia a cura d'Albert Aragonés Salvat. Tortosa, 2003.
 73. PERIS (2001) - Antoni Peris i Joan (2001): Diccionari de locucions i frases llatines. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Diccionaris d'Enciclopèdia Catalana. Col·lecció «El Calidoscopi». Ressenya.
 74. PERRAMON (1979) - Sever Perramon i Barnadas (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana. Barcelona; Editorial Millà. Col·lecció «Llengua viva», núm. 2. Ressenya.
 75. PONS LLUCH (1993) - Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50». Ressenya.
 76. POPULOGIS (2012) - Verbofília. Populogis (2012).
 77. PRATS-CERVERA-MANENT (2008) - Prats i Sobrepere, Joan; Cervera i Batariu, Joan; Manent i Segimon, Albert (2008): Lèxic de meteorologia popular a les Garrigues. Juneda: Editorial Fonoll. Col·lecció «Quaderns», núm. 9. Ressenya.
 78. PUJOL (1998) - Josep Pujol i Vila (1998): 5.000 refranys de nostra terra. Tarragona: Arola Editors. També una bona part a Internet: [En línia].
 79. PUJOL I CAMPENY (2008) - Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències. (en línia)
 80. RASPALL-MARTÍ (1984) - Joana Raspall i Juanola - Joan Martí i Castell (1984): Diccionari de locucions i de frases fetes. Barcelona: Edicions 62. Col·lecció «Cultura Catalana Contemporània, 16». Ressenya.
 81. RASPALL-MARTÍ (1995) - Joana Raspall i Juanola - Joan Martí i Castell (1995): Diccionari de locucions. Barcelona: Edicions 62. Col·lecció «El Cangur diccionaris, 173». Ressenya.
 82. RASPALL-MARTÍ (1996) - Joana Raspall i Juanola - Joan Martí i Castell (1996): Diccionari de frases fetes. Barcelona: Edicions 62. Col·lecció «El Cangur diccionaris, 196». Ressenya.
 83. RÉSPED (2008) - Résped (2008): Hombre refranero (en línia).
 84. REFRANES (1998) - Varios autores (1998): 877 refranes españoles con su correspondencia catalana, gallega, vasca, francesa e inglesa. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias. [ES]
 85. RODRÍGUEZ PICÓ (1987) - Alfred Rodríguez Picó (1987): Quin temps farà? Barcelona: Edicions Proa. Col·lecció «Proa butxaca», núm. 2.
 86. ROIG (1997) - Francesc Roig i Feliu (1997): Recull de dites populars catalanes (en línia). Ressenya.
 87. ROMANÍ (2009) - Joan Maria Romaní Olivé (2009): Diccionari del vi i del beure. Valls: Cossetània Edicions. Ressenya.
 88. SALVAT (1930) - Salvat (1930): Diccionari Enciclopèdic de la Llengua Catalana. Barcelona: Salvat Editors.
 89. SÁNCHEZ FÉRRIZ (2003) - Miquel Àngel Sánchez Férriz (2003): "Elaboració d'un recull de proverbis en diverses llengües europees, amb l'establiment de les equivalències corresponents, per a la seva utilització com a recurs pedagògic a la classe de llengües estrangeres". Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament.
 90. SÁNCHEZ LADERO (1983) - Lázaro Sánchez Ladero (1983): Refranes Iter 2000. Refranes y frases populares. Barcelona: Ed. Sopena. [ES]
 91. SAURA (1884) - Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor. Ressenya. [ES]
 92. SERRA I BOLDÚ (1928a) - Valeri Serra i Boldú (1928): Arxiu de tradicions populars. Recollides a Catalunya, València, Mallorca, Rosselló, Sardenya, Andorra i terres aragoneses de parla catalana. Barcelona: José J. de Olañeta, Editor. Segona edició facsímil (1992), publicat en 7 volums i en cartoné. Ressenya.
 93. SERRA I BOLDÚ (1986) - Valeri Serra i Boldú (1986): Festes i tradicions populars de Catalunya. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 94. SEUBA (1993) - A. Seuba Freixas; M. Giménez Sales, M. (1993): Refranys i aforismes tradicionals catalans. Barcelona: Seuba Edicions.
 95. SUGRANYES (1999) - Josep M. Sugranyes (1999): Garbellada de refranys. Aires de serè en la nostra parla. Valls: Cossetània Edicions. Col·lecció «El tinter», núm. 13.
 96. TIRADO (1987) - Miguel Tirado Zarco (1987): Refranes. Pedro Muñoz (Ciudad Real): Perea Ediciones. [ES]
 97. TREPAT (1995) - Josep Anton Trepat (1995): Refranys de vora mar. Barcelona: Editorial Noray. Col·lecció «El nostre mar», núm. 2. Ressenya.
 98. TURMEDA (1417) - Turmeda, Anselm (1417): Disputa de l'ase. Barcelona, 1928, Editorial Barcino, Col·lecció «Els nostres clàssics», núm. 18.
 99. VICIOSO (1997) - Elena Vicioso Martínez (1997): Un viatge literari per les comarques de Catalunya.
 100. ZÈFIR - Zèfir - Llista de professionals de la llengua catalana.

__________
1: En els casos d'obres antigues, he actualitzat el text a la normativa actual, tret, generalment, del títol de l'obra, que el mantinc inalterable.
2: En els casos d'obres marcadament dialectals o amb ús d'argot, mantinc les expressions pròpies, però entre cometes («» o "").
3: En els casos d'obres que incorporen algun barbarisme o estrangerisme, mantinc l'expressió, però en cursiva.
4: Podeu consultar la ressenya d'aquestes obres (quan consta) a la Biblioteca paremiològica.

4 comentaris:

Puigmalet ha dit...

Un més:
Sugranyes, Josep M.: Garbellada de refranys (Aires de serè en la nostra parla), Cossetània edicions, Col·lecció El Tinter, núm. 13, Valls, 1999.

Els ordena per camps temàtics i els comenta un a un. Al final, bibliografia.

Salut!

Víctor Pàmies i Riudor ha dit...

Gràcies, Puigmalet!

No n'he fet esment, perquè no l'he utilitzat encara en el refranyer català-castellà. Però forma part de la meva biblioteca paremiològica (d'uns 200 volums, aproximadament).

Aquesta magnífica obra de Josep maria Sugranyes és només en català. Classifica una bona colla de refranys en àrees temàtiques i els explica, donant dades tant de l'explicació com de l'origen que ha generat la dita proverbial.

Però tens raó, és una bona obra per considerar en una bibliografia i l'acabaré utilitzant, sens dubte.

En destaco especialme tl'apartat de "Pobles", dedicats a municipis i malnoms dels habitants de les terres de l'Ebre i de Tarragona, més àmpliament.

M.C. Saurí ha dit...

Hola! Coneixes també "Refranys i dites populars de Llofriu, recollides per Irene Rocas", de Rosa Angelats i Pep Vila (Palafrugell, 2004)?
Salutacions!

Víctor Pàmies i Riudor ha dit...

El conec i el tinc, encara que no he tingut temps de buidar-lo de moment.

De fet el vaig fer servir en la conferència que vaig per l'Associació de dones La Brúixola de Vallromanes, aquest passat 28 de setembre. Vaig destacar el seu paper com a recopiladora i col·laboradora en el Diccionari català-valencià-balear d'Alcover-Moll.