índex - bibliografia

18/5/07

Diner fa diner

Variants i sinònims:

 • Diners criden diners (DIÀFORA 1982)
 • Diners crien diners (DIÀFORA 1982)
 • Diner fa diner (SAURA 1884)
 • Diners fan diners i no els braços dels obrers (SAURA 1884)
 • Diners fan més diners (DIÀFORA 1982)
 • El poder apodera (SAURA 1884)
Equivalents:
 • Cobre gana cobre, que no huesos de hombre [ES] (SAURA 1884) - (BALBASTRE 1977)
 • Dinero llama dinero [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Parèmia segons la font original: Diners fan diners y no'ls brassos dels obrers | Lo poder apodera (SAURA 1884).

Font
:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

Cap comentari: