índex - bibliografia

18/5/07

D'on no n'hi ha, no en pot rajar

Variants i sinònims:

  • D'on no n'hi ha, no en poden treure (PONS LLUCH 1993)
  • D'on no n'hi ha, no en pot rajar (SAURA 1884) - (BALBASTRE 1977)
  • D'un sac buit no en trauràs res (SAURA 1884)
Equivalents:
  • De costal vacio nunca buen bodigo [ES] (SAURA 1884)
  • De costal vacío, nunca buen botijo [ES] (BALBASTRE 1977)
  • De donde no hay no se puede sacar [ES] (PONS LLUCH 1993)
Parèmia segons la font original: De un sach vuyt no'n traurás res | De ahont no hi ha, no'n pot rajar (SAURA 1884).

Explicació
: A més a més del seu sentit directe, es diu per justificar els desencerts de les persones curtes de gambals (PONS LLUCH 1993).

Font
:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: