índex - bibliografia

19/5/07

El perol diu a la paella: «Si m'embrutes, t'emmascaro»

Variants i sinònims:

Equivalents:
  • Díjole la sartén al cazo: «tírate allá, culinegra» [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982).
  • El cuervo dice a la garza: ¿dónde vas tan negra? [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • La padena se trufa del pairòl (Trad.: La paella es burla del perol) [OC]
  • Le chaudron trouve que la poêle est trop noire (Trad.: El cullerot troba que la paella és massa negra) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • The pot calls the kettle black (Trad.: L’olla li diu negre al bullidor) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Explicació: Fa referència a la capacitat de veure els defectes dels altres i d‟ignorar els propis, o de trobar reprovables els actes dels altres, però no els propis (PUJOL I CAMPENY 2008).

Nota1: Trobat en un recull d'articles i altres informacions sobre l'autor rossellonès Albert Saisset. 'patina' prové de la forma llatina 'patĭna', que també ha donat 'panna', en el sentit de paella.

Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
  • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències

5 comentaris:

Maxime Boisset ha dit...

En occitan, es diu:
La padena se trufa del pairòl.
(La paella es burla del perol.)

Víctor Pàmies i Riudor ha dit...

Maxime, moltes gràcies per la informació. La incorporo a la fitxa.

La trobo molt gràfica i s'explica per ella mateixa.

Maxime Boisset ha dit...

Hola,
una variant nord-catalana:
"La patina sempre vol
mascarar lo perol."
Trobat aquí:
http://www.cadrescatalans.com/toulouse/article/culture/saisset_obres.php
Suposo que cal corregir "patina" per "panna".

Maxime Boisset ha dit...

Per trobar l’equivalència de refranys en altres llengues germàniques o romàniques:

http://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Reinsberg-D%C3%BCringsfeld%2C+Ida+von%2C+Freifrau%2C+1815-1876%22

El text principal és en alemany però és pot utilitzar sense conéixer el alemany.

Víctor Pàmies i Riudor ha dit...

Maxime, moltes gràcies per les fonts.

No coneixia, o almenys no recordava pas, el Sprichwörter. Realment és una font interessant de consultar.

Fa gràcia veure que encara classificaven el català com a llemosí (és una obra de 1872).

Segur que hi trobaré moltes dades que no tinc referenciades!