índex - bibliografia

20/5/07

En una discussió, qui calla primer és de bona família

Variants i sinònims: En una discussió, qui calla primer és de bona família (BALBASTRE 1977).

Equivalents
: Discutiendo se demuestra la mala educación [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.