índex - bibliografia

20/5/07

Entre sant i santa, una paret hi manca

Variants i sinònims: Entre sant i santa, una paret hi manca (BALBASTRE 1977).

Equivalents
: Entre santa y santo, pared de cal y canto [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

Cap comentari: