índex - bibliografia

20/5/07

Feta la llei, feta la trampa

Variants i sinònims:

  • Feta la llei, feta la trampa (BALBASTRE 1977)
  • Feta sa llei, feta sa trampa (PONS LLUCH 1993)
  • Llei nova, trampa nova (PONS LLUCH 1993)
Equivalents:
  • Hecha la ley, hecha la trampa [ES]
  • Hecha la ley, inventada la malícia [ES] (PONS LLUCH 1993)
  • Interpretar la ley de diferente manera [ES] (BALBASTRE 1977)
  • Ley puesta, trampa hecha [ES] (PONS LLUCH 1993)
Explicació: Significa que les disposicions legals sempre solen tenir algun defecte que permet de trasgredir-les impunement (PONS LLUCH 1993).

Comentari: L'equivalent castellà que dóna Balbastre sembla més l'explicació del significat de la dita que un equivalent existent o que s'usi.

Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: