índex - bibliografia

14/5/07

A les tres; qui para, paga

Variants i sinònims:

  • A les tres mort o pres (SAURA 1884)
  • A les tres; qui para, paga (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
  • A las tres va la vencida [ES] (BALBASTRE 1977)
  • A la tercera va la vencida [ES]
  • A tres (o a las tres) va la vencida [ES] (SAURA 1884)
Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

Cap comentari: