índex - bibliografia

13/5/07

No hi ha mal que per bé no vingui

Variants i sinònims:

 • D'un gran mal en surt un gran bé (PERIS 2001)
 • Es tanca una porta i s'obre una finestra (Zèfir)
 • Es tanca una porta i se n'obre una altra (Zèfir)
 • No hi ha mal que per bé no véngui (PONS LLUCH 1993)
 • No hi ha mal que per bé no vingui (GIMENO 1989) - GARCÍA SALINAS (1994) - (PERIS 2001)
Equivalents:
 • malum nullum est sine aliquo bono Ne malum quidem ullum esse sine aliquo bono [LL] (PERIS 2001) (Corregida la citació per Zèfir) [Trad.: No hi ha mal que no tingui algun bé]
 • No hay mal que por bien no venga [ES] (GIMENO 1989) - (PONS LLUCH 1993)
 • Nullum sine auctoramento malum est [LL] (PERIS 2001) [Trad.: No hi ha cap mal que no tingui el seu avantatge]

Explicació:
 • D'un gran mal en surt un gran bé. Proposa tenir una actitud optimista davant els problemes (GIMENO 1989).
 • Els mals soferts amb cristiana resignació duen béns segurs per a l'home, i després de passat es coneix per què la mà de la Providència els ha permès (Joan Rosselló) (PONS LLUCH 1993).
Font:
 • Isabel Gimeno (1989): El llibre dels refranys catalans. Barcelona: Editorial De Vecchi.
 • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».
 • El refrany català és tret, també, de Garcia Salinas (1994).
 • Antoni Peris i Joan (2001): Diccionari de locucions i frases llatines. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Diccionaris d'Enciclopèdia Catalana. Col·lecció «El Calidoscopi».
 • Zèfir - Llista de professionals de la llengua catalana.

Cap comentari: